שירותי המרכז לקידום ההוראה

  • ייעוץ אישי לקידום הוראה
  • סדנאות
  • בחינות רב ברירה
  • הערכה מעצבת
  • הפעלת קליקרים בכיתה
סדנאות התנסות לקידום ההוראה

כל סדנה מורכבת מחלק תיאורטי קצר של הצגת הידע התיאורטי והפרקטי בנושא הסדנה, וחלק הבנוי על תרגול של המשתתפים, המתנסים באופן פעיל ברכישת המיומנויות. הסדנאות מיועדות לקדם את מודעות המרצה להיבטים שונים של אופן ההוראה שלו ואת יכולתו להתמודד עם בעיות וקשיים בהוראה, וכן להקנות לו כלים ומיומנויות שיסייעו לו ללמד או להעריך תלמידים באופן יעיל. הסדנאות ניתנות בדרך כלל לפחות אחת לסמסטר. חלקן משלבות קבלת משוב באמצעות טלוויזיה במעגל סגור.

 

סוגי הסדנאות המוצעות על ידי המרכז:

  • מיומנויות הוראה
  • מיומנויות הערכת סטודנטים
  • תכנון קורס
 
מועדי הסדנאות >
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive