שירותי המרכז לקידום ההוראה

  • ייעוץ אישי לקידום הוראה
  • סדנאות
  • בחינות רב ברירה
  • הערכת ההוראה ב"אמצע" סמס'
  • הפעלת קליקרים בכיתה
הליך הערכת ההוראה ב"אמצע" הסמסטר


1. כ- 10 דקות לפני תום השיעור בקשו את התלמידים למלא את השאלונים והודיעו להם שזהו הליך דיסקרטי - שאתם לא תקבלו לידכם את השאלונים המלאים ולא תראו אותם בשום מצב וגם לא את ההערות המילוליות, אלא שהשאלונים הולכים למרכז לקידום ההוראה ואתם תקבלו רק את ניתוח התוצאות. אתם יכולים להודיע לתלמידים עוד בתחילת השיעור על העברת השאלונים בסופו.

2. עוד לפני ההעברה (אפשר בתחילת השיעור) מנו אחד מהתלמידים בכיתה כאחראי על השאלונים (אפשר לבקש מתנדב). הסבירו לו ולשאר התלמידים את ההליך: אתם תצאו מהכיתה (כדי שהתלמידים לא יחששו לאנונימיות שלהם בזמן מילוי השאלונים), התלמיד הממונה יחלק את טופסי השאלונים ועם סיום המילוי, יאסוף אותם, יכניסם למעטפה, יסגור אותה וירשום עליה את שם המרצה/מתרגל ואת כתובת האי מייל שלו. את המעטפה הוא יביא באופן אישי למרכז לקידום ההוראה בבניין ברגלס לכלכלה חדר 113. נבקש להחזיר לנו גם טופסי שאלונים שנשארו ריקים.

אנו נשתדל להעביר לכם את סיכום המשוב - מספרי ומילולי - תוך ימים ספורים. תוצאות המשוב אינן מועברות לגורם כלשהו באוניברסיטה אלא  אל המרצה או המתרגל בלבד.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive