מן המחקר: מיתוסים ועובדות על סקרי הוראה

המחקרים מקובצים כאן לפי נושאים/קטגוריות. לכל נושא מובאים כל המחקרים שנעשו בקשר אליו. לדוגמה, יש שלושה מחקרים שונים שבדקו את הקשר בין קושי הקורס ודירוג המרצה. וארבעה מחקרים שונים שבדקו הבדלים בין הפקולטות בדירוג המרצים.
 

לכל מחקר השייך לנושא מסוים מוצג חלק המחקר הרלוונטי לנושא זה, עם קישור למחקר המלא. חלק המחקר המובא בקשר לנושא עשוי לכלול עוד כמה נושאים. במקרה שכזה, התוצאות הרלוונטיות לנושא המסוים מודגשות בכיתוב גדול ואדום.
 

מבוא/רציונל

 

Q&A: שאלות, טענות ותשובות לגבי הסקר

 

 

תקפות התוצאות המספריות של סקרי ההוראה

 

א. מהם הממדים המרכזיים של ההוראה המשפיעים על ההערכה הכוללת של המרצה?

על פי מחקר עם ניתוח גורמים ורגרסיה המוכלל לכל הפקולטות באוניברסיטה

 

ב. האם קושי הקורס משפיע על דירוג המרצה?

על פי מחקר של קורלציות ודיאגרמות פיזור של כל הקורסים בפקולטה מסוימת (איור 1) ושל כלל הקורסים באוניברסיטה (איור 3)

על פי מחקר עם ניתוח גורמים ורגרסיה המוכלל לכל הפקולטות באוניברסיטה

על פי ניתוחי המעבדה לסטטיסטיקה תשס”ג

 

ג. האם ממוצע הציונים בקורס משפיע על דירוג המרצה?

על פי מחקר עם קורלציות ודיאגרמות פיזור של כל הקורסים בפקולטה מסוימת (איור 2)

 

ד. האם משתני קורס ורקע שלא רלוונטיים לאיכות ההוראה משפיעים על דירוג המרצה?

המשתנים: עבודות הבית, שיעורי התרגיל, התיאום בין המרצה והמתרגל ואתר הקורס

המשתנים: אחוז הבנים בקורס, מידת ההשתתפות בשיעורים, סוג השיעור

 

ה. האם גודל הקורס משפיע על דירוג המרצה?

על פי חישובי ממוצעים וגרפים

על פי ניתוחי רגרסיה

 

ו. האם רמת התואר של תלמידי הקורס משפיעה על דירוג המרצה?

האם יש הבדל בין דירוג המרצים בקורסים לתואר ראשון או לתארים גבוהים?

 


 ז. סיכום - האם התוצאות של סקרי ההוראה תקפות?

האם התוצאות של סקרי ההוראה תקפות?

 

 

 

מהימנות התוצאות המספריות של סקרי ההוראה

 

א. האם הדירוג עקבי?

קיום עקביות בדירוג המרצה לגבי הוראה באותו הקורס או בקורסים שונים לאורך שנים (מיתוס מס 5)

 

ב. מה מראים מבחני מהימנות סטטיסטיים?

מהימנות סטטיסטית של פריטי השאלון (קטגוריה ב: מהימנות התוצאות, כל הסעיפים)

 

ג. האם הדירוג מובחן?

קיום הבחנה בין המרצים השונים

 

ד. סיכום - האם התוצאות של סקרי ההוראה מהימנות?

מהימנות התוצאות של סקרי ההוראה - סיכום

 

 

 

הבדלים בין הפקולטות

 

א. האם יש הבדלים בדירוג המרצים?

לכל הפקולטות: היסטוגרמות על פי נתוני שנה”ל תשנ”ג

 

לכל הפקולטות: היסטוגרמה על פי נתוני שנה”ל תשס”ט

 

לחמש פקולטות, הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי הרוח, חינוך ומשפטים, על פי נתוני שנה”ל תשס”ג

 

בין הפקולטות למדעי הרוח והנדסה - מבחני מובהקות סטטיסטיים, על פי נתוני שנה”ל תשס”ח-תשס”טב. האם יש הבדלים באחוזי הנוכחות בשיעורים?

לכל הפקולטות, וגם עם הבדל בנוכחות בשיעורי מרצים מצטיינים וחלשים לפי פקולטה

 

ג. סיכום - האם יש הבדלים בין הפקולטות?

מהם ההבדלים שזוהו בין הפקולטות?

 

 

 

הבדלים בין תלמידים מצטיינים וחלשים

 

א. האם יש הבדלים ביניהם לגבי דירוג המרצים?

האם תלמידים מצטיינים וחלשים מדרגים באופן שונה את המרצים והאם יש הבדלים בכך בין הפקולטות למדעי הרוח והנדסה?

 

ב. האם יש הבדלים ביניהם לגבי אחוז ההשתתפות בסקר?

האם יש הבדלים באחוזי ההשתתפות בסקר באינטרנט בין תלמידים מצטיינים וחלשים?

 

ג. סיכום - האם יש הבדלים בין תלמידים מצטיינים וחלשים?

מהם ההבדלים שזוהו בין תלמידים מצטיינים וחלשים?

 

 

 

הבדלים בין מרצים מצטיינים וחלשים

 

א. האם יש הבדלים בדירוג המרצים משתי הקבוצות?

על ידי כלל הסטודנטים?

על ידי כלל הסטודנטים בין הפקולטות למדעי הרוח וההנדסה?

על ידי תלמידים מצטיינים לעומת חלשים?

 

ב. האם יש הבדלים במידת הנוכחות בשיעורים של המרצים משתי הקבוצות?

האם יש הבדלים באחוז נוכחות התלמידים בשיעורי מרצים מצטיינים לעומת חלשים?

 

ג. סיכום - האם יש הבדלים בין מרצים מצטיינים וחלשים?

מהם ההבדלים שזוהו בין מרצים מצטיינים לחלשים

 

 

תקפות ההערות הפתוחות בסקרי ההוראה

 

א. האם יש קשר בין ההערות הפתוחות לדירוג המספרי של המרצים?

לדירוג על הערכה כללית של המרצה? מחקר שנערך בפקולטה יחידה

לדירוג על הפריטים השונים של שאלון הסקר? מחקר שנערך במוסד אקדמי אחר

 

ב. סיכום - האם ההערות הפתוחות תקפות?

ההערות הפתוחות - סיכום

 

 

הבדלים בתוצאות כשהסקר נערך באופן ידני לעומת באינטרנט

 

א. האם יש הבדלים בדירוג המרצים?

מחקר בשנת תשס”ה במקצועות הבריאות

מחקר בשנת תשס”ח בכלל הפקולטות

 

ב. האם יש הבדלים באחוז המשיבים ?

האם יש הבדלים באחוז המשיבים בין סקר במעטפות ובאינטרנט?

 

ג. סיכום - האם יש הבדלים בתוצאות כשהסקר נערך באופן ידני לעומת באינטרנט?

סקר הנערך באופן ידני לעומת באינטרנט - סיכום

 

טיפים

 

האם הדירוג עקבי ?
קיום עקביות בדירוג המרצה לגבי הוראה באותו הקורס או בקורסים שונים לאורך שנים (מיתוס מס 5)

 

כינוס על סקרי הוראה - סדר יום
סדר היום לכינוס על סקרי הוראה שייערך באוניברסיטת ת”א, ביום א` 5.12.2010

 

 

11 דרכים לכינון עמוד שדרה אקדמאי
מאמר המציע, על הבסיס כתיבתן של מרשל והייאט, 11 דרכים לבנייתו של עמוד שדרה אקדמי (קיום יושרה אקדמית) ומדגיש את תרומתו של עמוד שדרה זה לצמיחה המקצועית של אנשי האקדמיה. [”על הגובה” גיליון 9, 2010

 

למידה מתוקשבת בישראל
רשימת מאמרים, מחקרים וסקירות של יוזמות שנעשו בארץ בנושא למידה מתוקשבת (שייך לאתר מיט”ל – מרכז ידע טכנולוגיות למידה)

 

דילמות בהוראה: תרבות הרייטינג באקדמיה
האם קיים ניגוד בין ”תרבות הרייטינג” לבין קיום הוראה ברמה גבוהה? האם ניתן להבטיח הוראה ברמה גבוהה, מבלי להיכנע ל ”דרישות השוק”? המאמר מציג את ההשלכות שיש לתרבות הרייטינג על ההוראה באוניברסיטה.[”על הגובה”, גיליון 4 ]

 

23. איך לקדם את מוכנות הסטודנטים לשיעורים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>