סדנאות המרכז - מידע כללי

חברי הסגל המעוניינים להשתתף בסדנאות מתבקשים להירשם מראש. הסדנאות הן ללא תשלום לכלל חברי הסגל של אוניברסיטת תל-אביב

 

 

 

סדנאות מיומנויות הוראה

 

  מצוינות בהוראה אקדמית בארבעה ממדים, סדנה למרצים

בסדנה נכיר את ארבעת מימדי ההוראה ונבחן את האפשרויות העומדות בפני המרצה לשכלל את המיומנויות שלו בכל מימד.  נשלב חלק תיאורטי וחלק מעשי שבו כל משתתף יציג קטע הוראה קצר ויקבל משוב וטיפים  מהמשתתפים ומהמנחה על בסיס המודל התיאורטי. נתיחס לשאלות: מהן נקודות החוזק שלי כמרצה? מהן נקודות החולשה שלי בהוראה? האם יש שיטות וטקטיקות שלא חשבתי עליהן ויכולות לעזור לי ללמד טוב יותר?  הניסיון מראה כי בנוסף למשוב האישי, לסדנה זו יש ערך מוסף  עקב ההפריה ההדדית בין המשתתפים בנושאי הוראה.

 

  1, 2, 3, 4 - עקרונות לתרגול באוניברסיטה, סדנה למתרגלים

הסדנה עוסקת בהקניית מיומנויות לניהול שיעור תרגול והקניית כלים יישומיים לתרגול אפקטיבי. יוצגו ארבעת המאפיינים החשובים בהוראה.  הסדנה משלבת חלק תיאורטי וחלק מעשי, שבו כל משתתף יציג קטע הוראה קצר ויקבל משוב וטיפים  מהמשתתפים ומהמנחה על בסיס המודל התיאורטי. נתיחס לשאלות: מהן נקודות החוזק שלי כמתרגל? מהן נקודות החולשה שלי בהוראה? האם יש שיטות וטקטיקות שלא חשבתי עליהן ויכולות לעזור לי ללמד טוב יותר?  הניסיון מראה כי בנוסף למשוב האישי, לסדנה זו יש ערך מוסף  עקב ההפריה ההדדית בין המשתתפים בנושאי הוראה.

 

  תיבול הוראה אקדמית ביישומים טכנולוגיים  

השימוש בטכנולוגיה הפך עם השנים לחלק בלתי נפרד מחיי הסטודנטים והמרצים. שילוב אמצעים טכנולוגים בקורס מאפשר גיוון בדרכי ההוראה והלמידה, מעצים את האטרקטיביות של תהליך הלמידה ויכול להוות כלי עזר למרצה בהערכת הסטודנטים. מטרת הסדנה היא להציג למרצים יישומים טכנולוגים עדכניים אשר ניתנים לשילוב בקורסים קיימים בקלות וביעילות. הנרשמים לסדנה מוזמנים  להביא איתם נושא או רעיון לפעילות משולבת טכנולוגיה אשר היו רוצים ליישם בקורס אותו הם מלמדים. בחלקה האחרון של הסדנה ניתן יהיה לעבוד אופן פרטני בשיתוף עם יועצת ההוראה על השילוב של הטכנולוגיה המתאימה.

 

  מודלים ללמידה שיתופית בקורסים אקדמיים 

למידה שיתופית נחשבת לשיטה שמחליפה את הלמידה הרגילה בכיתה. ניתן לשלב אותה באופן חלקי או במהלך הקורס כולו, בתוך הכיתה ו/או בבית. העבודה בקבוצות, מסייעת לגייס את הסטודנטים ללמידה פעילה לכל אורך הקורס, ומעודדת אותם ללמידה עצמאית ויצירתית לצד אימון בעבודת צוות.                             בסדנה נציג מודלים של הוראה שיתופית.  נדון בערך המוסף שלה, בחששות וסיכונים שמתלווים וכיצד להתמודד עמם. נכיר כלים דיגיטליים שמאפשרים למידה שיתופית מעניינת ואפקטיבית, ונבחן דרכי הערכה אישית וקבוצתית. 

 

  זה מפריע לי! התמודדות עם התנהגויות סטודנטים

מטרת הסדנה לסייע לאנשי סגל להתמודד עם התנהגויות שונות של סטודנטים. יושם דגש על אמצעי מניעה.  במהלך הסדנה יוכלו המשתתפים להעלות סוגיות שמעסיקות אותם. הנושאים שיבחרו יטופלו באמצעות סימולציות ודיונים.

 

  בואו נדבר על זה... דיון בשיעור – האם, מתי וכיצד? 

האם לשלב דיון בשיעור? בסדנה נבחן את המטרות, התועלות והסיכונים הכרוכים בשילוב הדיון. נבדוק מתי במהלך השיעור מתאים לקיים דיון, וכיצד לנהל אותו באופן אפקטיבי.

 

  אסטרטגיות להוראה פעילה

בסדנה נעסוק באסטרטגיות להשגת מעורבות של הסטודנטים בתהליך הלמידה ובאפשרויות להעמקת העניין שלהם בלמידה. נתנסה באסטרטגיות לקידום האינטראקציה בין המרצה לבין הסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם בעת תהליך הלמידה. נדון באפשרויות לשילוב האסטרטגיות בשיעורים.

  שימוש פדגוגי במצגת לקידום ההוראה  

הסדנה עוסקת בהיבטים פדגוגיים של שימוש במצגת בהוראה: מדוע להשתמש במצגת? כיצד ניתן לייעל את השימוש בה? מהן ה"מלכודות" מהן רצוי להימנע? הסדנה תכלול חלק פרונטלי וחלק התנסותי, בו המשתתפים יציגו קטעי הוראה המשלבים שימוש במצגת, ויקבלו עליהם משוב.

 

  בניית קורס אקדמי מ- א' ועד ת' 

הסדנה מיועדת לקדם תהליך חשיבה אצל המרצה ביחס לנושא הקורס, מטרותיו, התוצאות המצופות ממנו, הנושאים המרכיבים אותו והקשר ביניהם לבין התוצאות המצופות. בסדנא יוצג השלד לתהליך החשיבה הזה שילווה בדוגמאות ובהתנסות מעשית של המשתתפים לגבי הקורסים שלהם. בסיום הסדנא המשתתפים יוכלו לפרט את המרכיבים של תהליך החשיבה על הכנת קורס  ויוכלו לנסח מטרות, תוצאות ונושאים. הסדנה מיועדת גם למרצים המכינים קורס חדש וגם למרצים המעוניינים לחשוב מחדש על קורסים קיימים.

 

סדנאות מיומנויות הערכת סטודנטים

 

 שאלה טובה! עקרונות בכתיבת מבחן רב ברירה

מטרת הסדנה לסייע לאנשי סגל  בבניית וניסוח שאלות מסוג רב-ברירה למבחנים ולמטלות של הקורס. בסדנה נציג עקרונות לבנייה וניסוח שאלות מסוג רב-ברירה ברמות קושי שונות ולבניית ה"מסיחים" לשאלות אלו. כמו כן, נדון ביתרונות ובחסרונות של שימוש בשאלות מסוג זה, ונציע אפשרויות שונות לשימוש בהן כהכנה לשיעור, במהלך השיעור, במטלות הקורס ובמבחני הקורס. למשתתפים המעוניינים יינתן ייעוץ אישי בבניית שאלות מסוג רב-ברירה עם מסיחים מתאימים, בתכנון ובבניית מבחן, תוך יישום העקרונות לבניית מבחן ולציינונו ההוגן. לייעוץ האישי יש לתאם פגישה מראש (טל' 6651 המרכז לקידום ההוראה)

 

  כתיבת מבחנים פתוחים וסגורים

מטרת הסדנה לסייע לאנשי סגל  בבנייה וניסוח שאלות למבחנים ולמטלות של הקורס. בסדנה נקיים דיון בנושאים תיאורטיים ונציג את העקרונות הקשורים לניסוח שאלות פתוחות ושאלות מסוג רב-ברירה, לבניית מבחנים ובדיקתם. במהלך הסדנה נתייחס לדוגמאות של משתתפים.

 

לטופס הרשמה >

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive