סדנאות המרכז - מידע כללי

חברי הסגל המעוניינים להשתתף בסדנאות מתבקשים להירשם מראש. הסדנאות הן ללא תשלום לכלל חברי הסגל של אוניברסיטת תל-אביב

כל סדנה מורכבת מחלק תיאורטי קצר של הצגת הידע התיאורטי והפרקטי בנושא הסדנה, וחלק הבנוי על תרגול של המשתתפים, המתנסים באופן פעיל ברכישת המיומנויות.

 

הסדנאות מיועדות לקדם את מודעות המרצה להיבטים שונים של אופן ההוראה שלו ואת יכולתו להתמודד עם בעיות וקשיים בהוראה, וכן להקנות לו כלים ומיומנויות שיסייעו לו ללמד או להעריך תלמידים באופן יעיל.

 

הסדנאות מתקימות בדרך כלל פעם בסמסטר. 

 

סוגי הסדנאות המוצעות על ידי המרכז:

  • מיומנויות הוראה
  • מיומנויות הערכת סטודנטים
 

סדנאות מיומנויות הוראה

 

  הוראה מועילה - סדנה למרצים

סדנה זו באה להשיב על השאלות: מהן נקודות החוזק שלי כמרצה? מהן נקודות החולשה שלי בהוראה? האם יש שיטות וטקטיקות שלא חשבתי עליהן ויכולות לעזור לי ללמד טוב יותר? 
משתתפי הסדנה יקבלו משוב אישי על ההוראה שלהם (מהמנחות ומהמשתתפים האחרים), עצות מעשיות וטיפים לשיפור ההוראה בכיתה. הניסיון מראה כי בנוסף למשוב האישי, לסדנה זו יש ערך מוסף משמעותי עקב ההפריה ההדדית בין המשתתפים בנושאי הוראה.
 

  הוראה מועילה - סדנה למתרגלים

סדנה זו באה להשיב על השאלות: מהן נקודות החוזק שלי כמתרגל? מהן נקודות החולשה שלי בהוראה? האם יש שיטות וטקטיקות שלא חשבתי עליהן ויכולות לעזור לי ללמד טוב יותר? 
משתתפי הסדנה יקבלו משוב אישי על ההוראה שלהם (מהמנחות ומהמשתתפים האחרים), עצות מעשיות וטיפים לשיפור ההוראה בכיתה. הניסיון מראה כי בנוסף למשוב האישי, לסדנה זו יש ערך מוסף משמעותי עקב ההפריה ההדדית בין המשתתפים בנושאי הוראה.

 

  טכנולוגיה בשירות ההוראה

בסדנה נתמקד בטכנולוגיות המשפרות את תהליך ההוראה והלמידה. נכיר כלים ליישום הוראה פעילה בשיעורים ובין השיעורים, כגון: שאלונים, ענן מילים, דיונים אינטראקטיביים וכדומה, ונדון באפשרויות לשילובם בהתאם לתכני הקורס ולמבנה השיעורים

 

  התמודדות עם התנהגויות סטודנטים

מטרת הסדנה לסייע לאנשי סגל להתמודד עם התנהגויות שונות של סטודנטים. במהלך הסדנה יוכלו המשתתפים להעלות סוגיות שמעסיקות אותם. הנושאים שיבחרו יטופלו באמצעות סימולציות ודיונים.

 

  שילוב דיון בשיעור - האם, מתי וכיצד?

האם לשלב דיון בשיעור? בסדנה נבחן את המטרות, התועלות והסיכונים הכרוכים בשילוב הדיון. נבדוק מתי במהלך השיעור מתאים לקיים דיון, וכיצד לנהל אותו באופן אפקטיבי.

 

  אסטרטגיות להוראה מעוררת עניין ומעורבות הסטודנטים

בסדנה נעסוק באסטרטגיות להשגת מעורבות של הסטודנטים בתהליך הלמידה ובאפשרויות להעמקת העניין שלהם בלמידה. נתנסה באסטרטגיות לקידום האינטראקציה בין המרצה לבין הסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם בעת תהליך הלמידה. נדון באפשרויות לשילוב האסטרטגיות בשיעורים.

  שימוש פדגוגי במצגת Power Point לקידום הלמידה

הסדנה עוסקת בהיבטים פדגוגיים של שימוש במצגת בהוראה: מדוע להשתמש במצגת? כיצד ניתן לייעל את השימוש בה? מהן ה"מלכודות" מהן רצוי להימנע? הסדנה תכלול חלק פרונטלי וחלק התנסותי, בו המשתתפים יציגו קטעי הוראה המשלבים שימוש במצגת, ויקבלו עליהם משוב.

 

  תכנון קורס

הסדנה מיועדת לקדם תהליך חשיבה אצל המרצה ביחס לנושא הקורס, מטרותיו, התוצאות המצופות ממנו, הנושאים המרכיבים אותו והקשר ביניהם לבין התוצאות המצופות. בסדנא יוצג השלד לתהליך החשיבה הזה שילווה בדוגמאות ובהתנסות מעשית של המשתתפים לגבי הקורסים שלהם. בסיום הסדנא המשתתפים יוכלו לפרט את המרכיבים של תהליך החשיבה על הכנת קורס  ויוכלו לנסח מטרות, תוצאות ונושאים. הסדנה מיועדת גם למרצים המכינים קורס חדש וגם למרצים המעוניינים לחשוב מחדש על קורסים קיימים.

 

סדנאות מיומנויות הערכת סטודנטים

 

  כתיבת מבחני רב-ברירה

מטרת הסדנה לסייע לאנשי סגל  בבניית וניסוח שאלות מסוג רב-ברירה למבחנים ולמטלות של הקורס. בסדנה נציג עקרונות לבנייה וניסוח שאלות מסוג רב-ברירה ברמות קושי שונות ולבניית ה"מסיחים" לשאלות אלו. כמו כן, נדון ביתרונות ובחסרונות של שימוש בשאלות מסוג זה, ונציע אפשרויות שונות לשימוש בהן כהכנה לשיעור, במהלך השיעור, במטלות הקורס ובמבחני הקורס. למשתתפים המעוניינים יינתן ייעוץ אישי בבניית שאלות מסוג רב-ברירה עם מסיחים מתאימים, בתכנון ובבניית מבחן, תוך יישום העקרונות לבניית מבחן ולציינונו ההוגן. לייעוץ האישי יש לתאם פגישה מראש (טל' 6651 המרכז לקידום ההוראה)

 

  כתיבת מבחנים פתוחים וסגורים

מטרת הסדנה לסייע לאנשי סגל  בבנייה וניסוח שאלות למבחנים ולמטלות של הקורס. בסדנה נקיים דיון בנושאים תיאורטיים ונציג את העקרונות הקשורים לניסוח שאלות פתוחות ושאלות מסוג רב-ברירה, לבניית מבחנים ובדיקתם. במהלך הסדנה נתייחס לדוגמאות של משתתפים.

 

לטופס הרשמה >

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive