המרכז לקידום ההוראה באוניברסיטת תל אביב

המרכז לקידום ההוראה
המרכז לקידום ההוראה
שיפור ההוראה נעשה מתוך למידה מהניסיון והידע שנצבר במרכזי הוראה בעולם ובמחקר הנעשה בקהילייה המקצועית
המרכז לקידום ההוראה
סדנאות, ייעוץ והדרכה
המרכז מפעיל סדנאות ומעניק ייעוץ אישי, הדרכה וליווי למרצים ולמתרגלים הפונים בבקשה לסיוע
המרכז לקידום ההוראה
סקרי שביעות הרצון מההוראה
תוצאות הסקרים מסייעות למרצים ולמרצות להתמקד בהיבטים שונים של ההוראה בקורסים המועברים ולשפרם
המרכז לקידום ההוראה
מצטייני הרקטור בהוראה
מדי שנה נבחרים מרצים מצטיינים מקרב הסגל הבכיר והסגל הזוטר על פי תוצאות סקרי שביעות הרצון
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive