סקרים

עשר סיבות טובות למלא את סקר שביעות הרצון מההוראה
  • סקרי הערכת ההוראה
  • מה ידוע מהמחקר?
  • מספר ואחוז המשתתפים
  • נהלים לעריכת הסקר
  • כללי זיכוי בנק' בידינג
סקרי הערכת ההוראה

קבוצות ההשוואה בדיווח תוצאות הסקר

הקורסים הנסקרים בכל פקולטה ממוינים לקבוצות אחדות הנקראות "קבוצות השוואה". קבוצת השוואה אמורה לכלול את כל הקורסים שההוראה שבהם ולכן הערכת המרצים שבהם, ניתנת להשוואה, לפחות באופן "גס". לדוגמה, קבוצות השוואה יכולות להיות כל קורסי חובה לתואר ראשון, כל קורסי הסמינר לתואר שני, כל קורסי התרגול, כל קורסי המעבדה, וכדומה. כל פקולטה קובעת באופן עצמאי את חלוקת הקורסים לקבוצות השוואה על פי המציאות והשיקולים שלה ומעבירה את הרשימות לעורכת הסקר. למרכז לקידום ההוראה אין שום קשר לקביעת קבוצות ההשוואה ועל המבקשים לערוך שינויים בהגדרת הקבוצות לעשות זאת במסגרת הפקולטה, קרוב לוודאי שבמסגרת ועדת ההוראה הכללית שלה.
 

לתוצאות סקרי הערכה למרצים >

 

טבלת סיכום אחוזונים נבחרים של השאלה "הערכה כוללת למרצה" >

 

 

נהלים לצפייה בתוצאות סקר ההוראה: לראשי יחידות, מרצים וסטודנטים

 

תוצאות הסקר מועלות לאינטרנט ימים אחדים לאחר סיומו והודעה על כך נשלחת לדקאנים, נציגי הפקולטות בוועדת ההיגוי של המרכז לקידום ההוראה, וראשי מינהל הפקולטות.

 

הדקאנים וראשי היחידות האקדמיות יכולים לצפות בתוצאות מייד לאחר שהועלו לאינטרנט.

 

מרצים ומתרגלים יכולים לצפות בתוצאות הסקר שלסמסטר א', בשבוע השלישי של סמסטר ב'
 

בקורס שנתי, בסמסטר א' הסטודנטים ממלאים רק הערות מילוליות. סקר זה נפתח לצפייה בשבוע השלישי של סמסטר ב'. בסקר של סמסטר ב' הסטודנטים ממלאים גם דירוגים מספריים. 

 

הצפייה נעשית באתר הסקר:  www.mashov.tau.ac.il לאחר הזדהות.

 

הסטודנטים יכולים לצפות בדירוגים של כל המרצים שלימדו בקורס בשלוש השנים האחרונות (אך לא בתוצאות הסקר של הסמסטר האחרון,. כי מבחינה אתית, אין זה הוגן לפרסם תוצאות של קורס לסטודנטים לפני שהמרצה ראה את התוצאות לגביו). עדכון התצוגה מתבצע לקראת מועד הרישום לקורסים.
 

הסטודנטים יכולים לצפות בתוצאות של כל קורס בנפרד על ידי הקלדת מספר הקורס.

הסטודנטים יכולים לצפות בדירוגים של שלושה פרמטרים:

  • ממוצע הדירוג עבור השאלה: הערכה כללית של המרצה
  • ממוצע הדירוג עבור השאלה: יחס המרצה לתלמידים היה חיובי
  • ממוצע הדירוג עבור איכות ההוראה שהוא שילוב של שלוש השאלות: השיעורים היו מאורגנים, השיעורים היו בהירים, השיעורים היו מעניינים.

 

כמו כן מוצג מספר הרשומים לקורס ומספר המשיבים לשאלון – פרמטרים שחשובים לאמינות ההערכה.

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive