זה מפריע לי! התמודדות עם התנהגויות סטודנטים

מטרת הסדנה לסייע לאנשי סגל להתמודד עם התנהגויות שונות של סטודנטים. יושם דגש על אמצעי מניעה.  במהלך הסדנה יוכלו המשתתפים להעלות סוגיות שמעסיקות אותם. הנושאים שיבחרו יטופלו באמצעות סימולציות ודיונים.

 

תאריך הסדנה: הסדנה תתקיים בסמסטר ב' תש"ף

 

מיקום: יפורסם בתחילת סמסטר ב' 

 

שעה: תפורסם בתחילת סמסטר ב' 

 

לטופס הרשמה לחף כאן >>

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive